Een Certificaat behalen

Certificeren.... laten we het samen doen

Certificaat ISO9001 VCA behalen

Loop jij opdrachten mis?

Ben jij die ondernemer die opdrachten en omzet misloopt, doordat je het gevraagde certificaat niet kan voorleggen aan je toekomstige opdrachtgever?  

Een ISO 9001, VCA of branche specifiek certificaat kan nodig zijn voor een potentiele opdrachtgever om een klus te mogen uitvoeren. Voor het halen van zo'n certificaat is vaak het opzetten van een handboek, of een digitaal managementsysteem, nodig, waarin alle processen van de organisatie zijn beschreven en nagedacht is over risico's en kansen. Hiermee is het tevens een handig naslagwerk bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

Samen met jou en jouw team zet ik een digitaal managementsysteem op. Dit systeem beschrijft hoe jouw bedrijf én jouw mensen werken. Ook worden alle eisen uit de norm erin verwerkt, zodat jullie klaar zijn voor de certificering.

Ik ondersteun je bij het onderhoud, door gezamenlijk constateringen om te buigen naar verbeteringen en te werken naar succesvolle audits. Het resultaat is een managementsysteem met toegevoegde waarde dat leidt tot meer efficiency, grotere klanttevredenheid, hogere omzet en leeft onder het personeel.