Risico Inventarisatie en Evaluatie - RI&E

“Ik wil niet dat mijn medewerkers iets overkomt,
daarom heb ik een RI&E”

Iedere ondernemer heeft hart voor haar/zijn mensen en wil dat ze niet alleen met plezier, maar ook veilig en gezond hun werk doen, om ’s avonds weer gezond en wel bij hun familie te zijn.
Om die ondernemers te helpen, bij waar moet ik dan aan denken bij veilig en gezond werken, is de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) ontwikkelt. Een manier om te kijken naar welke gevaren zijn er bij het werk, dat we doen en hoe kunnen we die gevaren verminderen of helemaal wegnemen.
Toch blijf ik regelmatig in het nieuws lezen, dat uit onderzoek blijkt dat nog zo’n 40% van de bedrijven geen RI&E heeft. Vooral vaak bij kleinere bedrijven, waar de directeur destijds voor zichzelf begonnen is en in de loop van de jaren langzaam is uitgebreid qua werk en qua menskracht.  
‘Het is er nog nooit van gekomen’. ‘Ik weet niet waar te beginnen’.
Het is niet zo, dat deze bedrijven dan onveilig werken, zeker niet, ze zijn hier weldegelijk mee bezig; alleen de stap naar een RI&E is er nog niet van gekomen.

Laatst ontmoete ik ook zo’n ondernemer.
Nog niet eens zo lang geleden was hij samen met z’n compagnon een eigen bedrijf gestart, dat inmiddels was uitgegroeid tot zo’n 20 collega’s.
Er was zeker aan een aantal aspecten gedacht, zo waren er BHV-ers opgeleid en de middelen (brandblusser en ehbodoos) daarvoor aanwezig, er was geïnvesteerd in zit-sta-bureaus.

Samen zijn we aan de slag gegaan. Een goed begin is een branche RI&E In dit geval was deze er niet en hebben we gebruik gemaakt van een algemenere MKB-RI&E van www.rie.nl. Door middel van vele vragen wordt je vanzelf door alle veiligheidsonderwerpen heen geleid. Heb je op een vraag geen antwoord, vul je nee in en krijg je een tip hoe je dit kan aanpakken. Ook staat er bij vermeld welke achterliggende wetgeving van toepassing is, waar je meer uitleg over dit onderwerp kan lezen.
Wees eerlijk naar jezelf. Als iets nog aandacht nodig heeft, vermeld dit dan en plan vervolgens in je agenda een paar momenten om hiermee bezig te gaan.

Als je alle vragen hebt ingevuld, maak je automatisch het Plan van Aanpak. Hierin zijn alle punten opgenomen waaraan jij nog aandacht wilt besteden. Meestal aangevuld met een paar veel voorkomende risico’s om daar nog even extra naar te kijken.
Neem deze punten een voor een door om te bepalen welke acties je hiervoor gaat nemen en hang er een datum aan. Een realistische datum, alles hoeft heus niet morgen af.

Samen met een of twee collega’s loop je vervolgens nog een rondje door je bedrijf. Kijk rustig rond met een frisse blik. ‘Wat ben ik vergeten, of waar zie je nog een potentieel gevaar?” Dan neem je die gelijk mee en bedenk je samen een actie.
Vind je het moeilijk om met een frisse blik op je eigen locatie rond te kijken, nodig dan een externe uit om mee te kijken. Dat heb ik bij deze ondernemer ook gedaan, die frisse blik geweest. Ik ben goed in stomme vragen stellen en dan zie ik aan de blik oja, daar heb ik nog niet aan gedacht. Maar ook ja hoor dat hebben we zus of zo gedaan.

Als je gebruik maakt van een branche RI&E en je hebt tot 25 medewerkers in dienst, is deze vaak al getoetst. In andere gevallen moet je de RI&E en het PvA laten toetsen door een kerndeskundige. Dit kan via je Arbodienst of een onafhankelijke kerndeskundige zoals een Hogere Veiligheidskundige.

Deze deskundige kijkt met je mee en geeft je tips over wat je misschien over het hoofd hebt gezien of hoe een aandachtspunt aan te pakken. Altijd fijn toch, om niet zelf het wiel te hoeven uitvinden.
Ook bij de RI&E uit dit verhaal heb ik een collega Hogere Veiligheidskundige laten meekijken. Bedankt John voor jouw input! Ik heb er weer veel van geleerd!

Als jij dit leest, en je weet ook niet goed waar te beginnen, laten we het dan samen doen.
En niet voor de Arbeidsinspectie, maar voor het welzijn van de mensen op de werkvloer.