Deniz Kirhan - Sparking Society

Als Sparkling Society zijn wij een snel groeiend bedrijf in korte tijd. Wij willen dat onze werknemers zich niet alleen prettig, maar ook veilig voelen op de werkvloer. Door de waan van de dag was het er nog niet van gekomen om eens stil te staan bij hoe kunnen onze collega’s veilig werken.
Welke gevaren zijn er? Hoe groot zijn die risico’s? Welke maatregelen kunnen we nemen om die risico’s te verminderen of te verhelpen?

Samen met Saskia hebben we een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gemaakt. Via www.rie.nl hebben we gebruikt gemaakt van een branche RI&E. Na veel vragen beantwoorden over allerlei onderwerpen, en een rondgang over de werkvloer, hebben we inzichtelijk waar we de komende tijd nog kunnen verbeteren.  

“Dank je wel voor je hulp. Ik was superblij met de manier waarop je werkt, de communicatie is helder en duidelijk.”
Deniz Kirhan – Studiomanager Sparking Society

Eus Toussaint - Toussaint Kleurmakers

"Nadat Saskia al een jaar voor ons de interne audits voor onze VCA* certificering had gedaan, hebben we haar dit jaar gevraagd om hulp bij onze hercertificering. Wat houdt de nieuwe VCA norm voor ons precies in? En hoe komen wij met minder gedoe door de externe auditdagen heen? Elk jaar weer blijf ik bladeren door alle ordners met alle papieren van ons handboek, op elke vraag die de auditor ons stelt.

Samen met Saskia zijn we overgestapt op een laagdrempelig managementsysteem in de cloud. Hierin zijn onze procedures en formulieren makkelijk toegankelijk. Ook de toolboxen en werkplekinspecties kan ik erin administreren. Saskia kan in ons systeem meekijken en helpt ons alert te blijven op openstaande acties en bijv. te keuren gereedschappen of verlopen diploma’s."
Eus Toussaint - directeur Toussaint Kleurmakers.

Kees Weerheim - BHV Nederland

Na de overname van BHVNederland begin 2016 veranderde mijn bedrijf niet alleen van naam, BHVCase werd BHVNederland, maar maakte het ook een groei door. Meer klanten maar ook meer collega’s, waardoor werkzaamheden die we daarvoor met een paar medewerkers deden door een grotere groep wordt gedaan. Ook het aantal freelance instructeurs neemt toe. Om hier grip op te houden en de hoge tevredenheid van onze klanten te blijven waarborgen wilde BHVNederland het een en ander in kaart brengen en standaardiseren.
Ook wil BHVNederland zich onderscheidden binnen haar branche middels een kwaliteitskeurmerk waardoor wij aan onze klanten laten zien dat wij de kwaliteit van onze opleidingen garanderen en waar maken.
Wij zochten hierbij lokale ondersteuning, iemand die ons helpt en adviseert om gezamenlijk dit felbegeerde certificaat te behalen. Dit vonden wij in Saskia Gelauff.
Tijdens haar KAM dagen heeft zij samen met Jesper Schaap de huidige werkwijzen en processen geïnventariseerd en beschreven in een overzichtelijk systeem. Zij dacht mee over waar wij konden verbeteren. Formulieren werden geoptimaliseerd en alle medewerkers werden middels een intern audit interview voorbereid op de komst van de KIWA auditor.
Dit resulteerde vlak voor de Kerst van 2016 in het behalen van het KIWA Certificaat Opleider Bedrijfshulpverlener en een handboek waarmee wij ons zelf en onze nieuwe collega’s wegwijs kunnen maken in onze organisatie.

Na 3 jaar heeft BHVNederland haar eerste hercertificering glansrijk en zonder afwijkingen doorstaan. Zij kregen van de KIWA Auditor het welverdiende compliment dat zij als organisatie mooi groei stappen hebben gemaakt. Het managementsysteem ondersteunt nu de organisatie met de kwaliteitsregistraties.

Inmiddels heeft BHVNederland na 6 jaar ook haar tweede hercertificering glansrijk doorstaan.
"Het is fijn om wederom te hebben ervaren dat Saskia ons begrijpt en de collega’s laat inzien dat het handboek en de processen helpen om beter te worden of op het niveau te blijven waar we ons bevinden." Kees Weerheim – directeur BHVNederland

Brigitte de Jong - Hospice Lansingerland

Vrijwilligers van stichtingen en verenigingen hebben, net als mensen in loondienst, recht op veilige en gezonde werkomstandigheden (zegt ook de Inspectie SZW).
Dat was mijn uitgangspunt toen mijn hulp werd gevraagd door Hospice Lansingerland, waar een club zeer enthousiaste vrijwilligers dagelijks mooi werk doet. Werk waar ook gevaren bij komen kijken, zoals tillen en dragen, gevaarlijke stoffen en de psychosociale arbeidsbelasting is hoog.. 

De manager van het Hospice schreef deze reactie:
“Vanuit het bestuur kregen wij als coördinatoren van Hospice Lansingerland de vraag hoe het zit met de risico’s die onze vrijwilligers mogelijk lopen tijdens hun werk hier in het Hospice.
Wij zijn toen in contact gekomen met Saskia Gelauff, Veiligheidskundige. Zij heeft voor ons uitgezocht hoe het zit met de Wetgeving voor vrijwilligers op het gebied van Veilig en Gezond Werken. Daarna hebben we gezamenlijk alle risico’s benoemd en de ernst ervan bepaald in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). En maatregelen vastgelegd in een Plan van Aanpak. Zowel het bestuur als onze vrijwilligers hebben we hierbij betrokken. We hebben de belangrijkste risico’s uit de RI&E en acties uit het Plan van Aanpak door Janna Kool samen met Saskia laten weergeven in overzichtelijk infographics. Deze zijn vervolgens gepresenteerd en uitgedeeld tijdens een vrijwilligersbijeenkomst.
Een fijne samenwerking!”
Brigitte de Jong - Manager Hospice Lansingerland

Lees hier mijn verhaal.

Paul de Bruijn - KA van Daalen

Na een aantal jaren zelf de interne audits voor onze ISO en VCA Certificering te hebben gedaan, hebben we daar dit jaar Saskia voor gevraagd. Het resultaat was een hele lijst met onverwachte, bruikbare, frisse tips en ideeën waar je zelf niet zo 1-2-3 op was gekomen of de noodzaak niet van in zag. Kortom een hele zinvolle dag, die heeft geresulteerd in een succesvolle hercertificering.
Nu komt Saskia jaarlijks terug om ons te helpen met de jaarlijkse audits.

Marco Vermeer - De Aquanoom

Eind 2014 is De Aquanoom ISO 9001 gecertificeerd. Deze certificering moet ons bedrijf verder helpen in de ontwikkeling naar een professionelere organisatie. Dat betekent dat er na de certificering gewerkt moet worden volgens het managementsysteem. Deze omschakeling was voor ons bedrijf niet makkelijk. Onze medewerkers wilden graag werken volgens de nieuwe processen, daar lag het niet aan. Het ontbrak ons aan tijd om de omschakeling efficiënt door te voeren. Bovendien bleek dat het managementsysteem verder ontwikkeld moest worden. En dan loop je aan tegen de vraag; wie gaat dat doen? Wij hebben besloten om hiervoor gebruik te maken van de diensten van Saskia Gelauff. Gezamenlijk hebben we de procesbeschrijvingen doorgenomen en getoetst aan onze werkwijze, benodigde formulieren ontworpen of gestandaardiseerd en meerdere interne audits uitgevoerd.
De werkwijze van Saskia heeft bij iedereen geresulteerd in een gestructureerdere werkwijze door de geupdate procesbeschrijvingen en handige formulieren. De interne audits hebben geleid
tot een veel grotere betrokkenheid bij het werken volgens het managementsysteem. Begin december heeft de externe audit plaatsgevonden. Dankzij de inzet van Saskia zijn we hiervoor met vlag en wimpel geslaagd.
Het jaar erop hebben we samen met Saskia het ISO 9001:2015 certificaat gehaald. Lees hier dat verhaal.
Nu komt Saskia elk jaar regelmatig langs om ons te helpen met het onderhoud van ons managementsysteem en het beheren van onze kwaliteitsregistraties.

Henk ter Hark - Vacu Vin Delfgauw

Saskia heeft onze Ontruimings- en BHV plannen doorgenomen en in een prettig en open gesprek haar bevindingen en aanbevelingen toegelicht. Onze plannen zijn in orde maar er zijn wat aandachtspunten benoemd en tips gegeven waarmee het nog beter kan worden. Het is heel verfrissend om een onafhankelijke deskundige de, soms al lang bestaande, Ontruimings- en BHV plannen te laten beoordelen.