Arbo en Veiligheid

Veiligheid Veiligwerken Arbo

Werken aan veilig werken?

Veilig en gezond werken begint bij kennis

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico's.
Het grootste veiligheidsrisico is namelijk het risico wat je niet kent!

Als ondernemer wil je weten welke gevaren jouw mensen mogelijk lopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De overheid heeft in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbobesluit op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn een aantal uitgangspunten vastgelegd waaraan werkgevers moeten voldoen. Algemeen geldt dat de risico’s op de werkvloer zoveel mogelijk beperkt moeten worden en er adequate maatregelen genomen moeten worden als er toch iets misgaat.

Een goed Arbobeleid met goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een optimaal bedrijfsresultaat; minder ziekteverzuim en minder arbeidsongeschikten, verbeterde motivatie van werknemers, beter imago, minder verloop, efficiëntere productie.

Als de veiligheid op de werkvloer niet in orde is, leidt dat tot persoonlijke en financiële risico’s. Daar moet je als ondernemer niet aan denken. Wil je deze risico’s zo goed mogelijk in kaart brengen en inperken? Dan kun je hiervoor een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. Hierin beschrijf je welke gevaren er bij de werkzaamheden kunnen optreden. Daarna bedenk je maatregelen om deze gevaren zoveel mogelijk te beperken. Deze acties noem je in een Plan van Aanpak, dat je jaarlijks evalueert.

Als Veiligheidskundige kan ik je hiermee helpen, mail me gerust.

Ook voor ondersteuning op de weg naar een bedrijfs VCA certificaat, kun je contact opnemen.